Priser

 • ​Helskoning

 • Halvskoning     
   

 • Verkning               
   

 • Tappsko                 

 • Reseersättning             


  Kosnad för skor, brodd, sulor mm. tillkommer. 

 

900kr + moms (fr.om. 1/1 2021)

500kr + moms (fr.o.m. 1/1 2021)

500kr + moms

300kr + moms

40kr/mil + moms